Militaarne Hiiumaa
 
   
  Sissejuhatus  
  Sissejuhatus > Vahtrepa suurtükist  
 
Suuremõisa-Vahtrepa teeristist leitud suurtüki detail
Oodatud on igasugune info suurtüki täpse margi tuvastamiseks.
13. 01. 2004 hoiule toimetatud Hiiumaa muuseumi.

11.05.2005 Mõned värskemad fotod suurtükist. Ka uuem ülevaatus ei ole avastanud suurtükidetaililt mitte ühtegi loetavat numbrit või tähte.


Siin on ilmselt asunud silt tootja nime ja mudeliga.
2004
P1133639.jpg P1133634.jpg
P1133635.jpg P2121223.jpg
P2121215.jpg
Kogu detaili pikkus 213 cm
P2121216.jpg
P2121217.jpg P2121218.jpg
P2121220.jpg P2121222.jpg
P2121228.jpg P2121224.jpg
Kanali laius umbes 20 cm, plahvatusest purustatud osa on laiem.
P2121225.jpg P2121226.jpg
P2121227.jpg P2121229.jpg


Hiiumaal vedeles maanteekraavis sajandivanune kahurialus

Allar Viivik
2. veebruar 2004 SL Õhtuleht

"Müstiline leid," räägib Urmas Selirand ligi 200kilost, 100 aastat tagasi valatud kahurialusetükki vaadates. Terve alus kaalus koos ratastega ligi 350 kilo, sellel olid küljes ka vändad ning hammasrattad ja seda veeti hobusega.

Hiiumaal leidsid Vahtrepa lähedal maanteeserva võsast puhastanud teetöölised kraavist saja-aastase rauast kahurialuse. Ajaloolased vedasid üle 200 kilo kaaluva lafeti Kärdlasse Hiiumaa muuseumi hoovile.

"Purustatud kahurialus oli kraavis olnud vähemalt 63 aastat. Aga ükski võim ega kampaania seda ei avastanud," imestab muuseumi direktor Urmas Selirand.

Teetöölised pidasid ootamatult leitud metallikolakat esimese hooga miinipildujaks. "Ehmatasid, et mis sõjariist seal kraavis vedeleb," ütleb Selirand. Mehed kutsusid muuseumi direktori kohale. Viimane taipas kohe, et tegemist on 1902. või 1903. aastal ehitatud 76 millimeetrise jalaväekahuri alusega. Rauast alusel on mõned detailid ka vasest.

Tõenäoliselt vedeles poolpurustatud tsaariaegne relv kraavis 1941. aastast saati. "Punaarmeel oli Hiiumaalt taganemisega kiire. Aga vaenlasele ei tohtinud mitte midagi kätte jätta," seletab Selirand, miks kahurialus pooleldi puruks lasti ning siis kraavi lükati.

Urmas Selirand laadis leiu koos abilistega oma Opelisse ning viis Kärdlasse, maakonnamuuseumi õuele: "Andis teist venitada ja vedada. Autosse tõstmine oli kergem, kuid mahalaadimine viletsam."

Selirand lubab, et kahuri-alus puhastatakse korralikult ära.


Leiti veel üks sõjajälg

Endel Saar
4. veebruar 2004 Ajaleht Hiiumaa

OÜ Hiiu Teed töömehed alustasid paar nädalat tagasi võsaraiumist Suuremõisa-Vahtrepa tee äärest. Mehed olid vaevalt paarisaja meetri ulatuses võsa hävitanud, kui äkki üks meestest komistas mingi metallasja otsa. Sammalt ja prahti eemaldades jõuti kahuritorutaolisele roostetanud esemele. Leiust anti teada Hiiumaa Muuseumile.

Muuseumist kohale tulnud mehed määrasid kõigepealt kindlaks leiu täpse asukoha, mis Urmas Seliranna sõnul on suurest maanteest 250 meetrit Vahtrepa poole ja selle tee pervest 2 meetri kaugusel kraavis. Asja lähemal uurimisel selgus, et see on oletatavasti eelmise sajandi algul ehitatud 76-millimeetrise Vene kahuri toru alguse lukukatte osa. Muuseumi mehed kaevasid selle välja, tirisid autole ja tõid Kärdlasse Pika Maja hoovi, et seda lähemalt uurida. Üks on kindel: see kahur oli taganeva väeosa poolt maha jäetud, sest kahurilukk on puruks lastud.

Urmas Selirand arvab, et see on jäänud sinna taganeva punaväe poolt 1941. aasta oktoobris, kui sakslased Hiiumaale tulid ja Vene väed Tahkuna poole põgenesid. Taimi Otsason, kelle isakodust vaid mõnesaja meetri kauguselt seekordne leid saadi ja kes ise oli 1941. aasta sügisel 13-aastane koolitüdruk, ei ole kunagi kuulnud, et tookord oleks mingi lahingutegevus Vahterpa tee otsas olnud. Taimi isa Evald Esko, kes oli ärksa vaimuga mees ning oskas tähele panna ja teadis kodukandi sündmusi, ei ole kunagi rääkinud, et Vahtrepa tee otsas oleks viimase sõja ajal mingi kahur olnud. Ja kui selle lukk puruks lasti, oleks pauk kuulda olnud - sellest pole aga keegi rääkinud. Viilupi külas elav eakas memm Leida Juhe, kes oli 1941. aastal sõja ajal 17-aastane neiu, ei ole samuti midagi kuulnud kahurist või paugutamisest üldse Suuremõisa piirkonnas. Leida lisas, et kui kohapeal elanud Evald Esko pole sellest iialgi kõnelnud, siis tema usub, et aastal 1941 polnud seal mingit kahurit.

Riigikaitseosakonna töötaja Arnold Kivisikk ütles, et kui see on oletatavasti sajandi alguse Vene kahuri mudel, siis võib ka nii olla, et kõnesolev kahur jäeti sinna maha 1917. aasta sügisel, kui Saksa väed Hiiumaale tungisid ja venelased taganesid. Seda tõestada pole aga millegagi.

Seepärast palume kõiki, kel on vähegi aimu kunagisest kahuri olemasolust Vahtrepa piirkonnas, ükskõik millal, sellest teada anda Urmas Selirannale muuseumi (463 2093) või allakirjutanule toimetusse (463 1125)Vahtrepa kahurilugu selgunud
Endel Saar
7. veebruar 2004 Ajaleht Hiiumaa

Eelmises lehenumbris kirjutasime teetööliste poolt leitud ja Hiiumaa Muuseumi hoovi toodud Vene 76-millimeetrise kahuri osast, mis tekitas mitmeid küsitavusi.

Samal õhtul helistas Salinõmmest Johannes Maar, alustades oma juttu nii: "See kahur, millest tänases lehes jutt, ei ole Suuremõisa kahur, vaid see oli Aruküla kahur." Edasi teadis mees rääkida, et 1941. aasta oktoobris, kui sakslased hakkasid Saaremaalt Hiiumaale dessanti tegema, oli üks Vene kahur üles seatud Arukülas Kinnase talu karjamaal kadakate vahel. See kaugelaskekahur oli välja sihitud Sõru sadama peale, kuid tule juhtimine oli puudulik ja kahurimürsud lendasid siia-sinna metsa laiali. Nagu Jausa küla mees Jakob Lige kunagi oma pojale rääkis, oli mürske lennanud Jausa meeste heinamaadele, tekitades seal suuri auke.

Kohalikud mehed teadnud sõjapäevil öelda, et Sarve kahur tulistab. Maarile teadaolevalt lasknud Aruküla kahur üksikuid mürske ja peitunud kohe uuesti kadakate varju. Saksa lennukid, mida oli siis Hiiumaa kohal rohkesti, tulnud pärast kahurisähvatust kohe Aruküla kohale tiirlema. Kahur jäi aga leidmata. Nii kestnud see nädalapäevad, kui lõpuks üks lennuk avastanud kahuri ja pommitanud selle puruks.

Aastail 1956-1957 tekkis pioneeride algatusel suur vanaraua kogumise kampaania. Siis tehti tarbijate kooperatiivi kauplustele ülesandeks vanarauda kokku osta. Aruküla mees Theodor Roosileht, 10-lapselise pere isa, kutsunud naabrimehed appi, ajanud kahurist järelejäänud tüki (muu olevat varem laiali tassitud) vankri peale ja läinud sellega Suuremõisa kauplusse, mida sel ajal tunti Allase poena.

Theodori käest kahurijuppi vastu ei võetud, sest sel oli hülss sees, ohtlik, ning mehel kästi poe juurest kaduda. Theodor oli üle kahe aasta teeninud Eesti sõjalaevadel "Vambola" ja "Lennuk" minöörina. Ta võttis pärast sõda mitmeid sealtkandi randadesse tulnud meremiine lahti ja tegi kahjutuks. Nõnda viis ta kahuritoru Vahtrepa tee otsa ja eemaldas sealt hülsi. Kuid õhtu oli käes ja pood kinni. Siis lükati kahuritoru teekraavi ja Theodor selle vastu rohkem huvi ei tundnud, ka teised mitte ... kuni teemehed nüüd selle leidsid. Nii oligi naistel õigus (eelmises lehenumbris ilmunud jutu põhjal), et Suuremõisas mingit kahurit ega laskmist ei olnud.Pole sii selget veel midad!
Urmas Selirand
9. veebruar 2004 Ajaleht Hiiumaa

Aitäh igal juhul Endel Saarele uuriva ajakirjaniku töö eest, aga annaks uuesti kondi pureda nii talle kui teistele asjalistele.

Heltermaale tegi venelane 5. sept. - 17. okt. 1941. a. (just enne sakslaste rünnet) ajutise hädapatarei, kuhu toodi kiiruga kaks 130 mm kahurit (juba valmis patareidest nr. 26 Tahkunas ja nr. 44 Tohvril) - laskekaugusega 25,4 km. Need pidid aitama lisaks Vormsile Rohuküla sadama akvatooriumi tule all hoida ja said sellega ka hakkama. 1941. a. septembris kui Soomest kamandati sakslastele appi Soome armee osasto (jaoskond) "Virkki", siis selle juhtlaev "Porkkala" pidi Rohukülast Haapsallu varju pagema, sest Heltermaa patarei tuli oli nõnda ohtlik ja täpne.

Teen siit järelduse, et kuna Aruküla ja nn. Heltermaa patarei vahe on hirmväike, siis võib mõlemaid nimesid kasutada. Klapib ka pommitamise lugu, sest Heltermaa patarei hävitas üks "Stuka" (saksa sööstpommitaja). Kui Jausast suunda võtta, siis saab jälle Heltermaa kahuri suuna üle Sarve küll. Peale selle ei luba 76 mm jalaväekahuri laskekaugus (4,2 km) kuidagi Sõrru välja lennutada, 130 mm aga küll.

Kinnase karjamaast (see koht on Soonlepa mõisa taga) rääkis mulle sealne tolleaegne naabrimees Ülo Soonik, kes kinnitab, et nende pisikeste kadakatuttide varju küll kahurit peita ei saanud ja pole seal ka kunagi ühtegi sarnast olnud. Pealegi on Aruküla sealt liialt kaugel, et seda Aruküla kahuriks kutsuda võiks. Heltermaa patarei on aga teada ja peale "Stuka" rünnakut olevat seal inimeste ja madrusemundrite räbalad võsas rippunud küll.

Vanarauast niipalju, et äkki oli see Aruküla kahuri tükk hoopis Heltermaa patarei jäänus? Kui see aga oli praeguse kahuri lafeti osa, siis hülssi (mürsuhülssi) seal olla ei saanud ja kui Theodor Roosileht sealt hülsi eemaldas, siis kuidas see sinna jälle tagasi sai? Nimetatud hülss on tegelikult lafeti aluses oleva tagasilöögi-mehhanismi silinder, milles paiknes kolb. Lisan veel, et lafetist pauku ei saa, seda teeb lafetile kinnitatud kahuritoru. Paugu sai alles siis kui kahuritoru tagumises osas olev lukk puruks lasti ja see tekitas augu ka allolevasse lafetirenni. Paneks pildi juurde, aga praegu on leitud lafetiosa pildistamiseks ebasobivas kohas ja üle 200-kilost rauakängart pole väga kerge käsitseda.

Suuremõisa Vahtrepa teeotsas lafetiosa leidumise järel võsas kolades jäi siiski mulje, et kevadel tuleb uuesti asja kohapeal uurida. Lisaks väga arvukatele paekaevandamis-lohkudele (pärit ehk veel Suuremõisa lossi ehitusaegadest) sattusime paesse lõhatud kaevikule, mis võiks olla jalaväejao kaevik. Jalaväe tegevust Hiiumaal pole keegi käsitlenud, jutt käib vaid kangelaslikest rannapatareidest, ometi oli oma 5000-mehelisel garnisonil muid relvigi piisavalt. Ei usu ka hästi, et Heltermaa sadamat pidid kaitsma vaid kaks 130 mm kaugelaskekahurit, millel hoopis teine ülesanne ja sadam laskmiseks liiga nina all.

Inimesed, kes asjast teavet võiks anda ja kasvõi pisemaid detailegi lisada-täpsustada, palun helistage Endel Saarele või Hiiumaa Muuseumi.

Huviliste ring saab varsti ka vormistuse, nimelt on loomisel mittetulundusühing "Hiiumaa Sõjaajalooselts", mis hakkab tegelema nii uurimise, teabe levitamise kui sõjamälestiste hooldamisega nii kuis jõudu jagub.


Tagasi