Militaarne Hiiumaa
 
   
  Sissejuhatus  
  Sissejuhatus > Hiiumaa Militaarajalooselts > Tahkunasse rajatakse Hiiumaa militaarajaloo keskus  
 
Tahkunasse rajatakse Hiiumaa militaarajaloo keskus

HARDA ROOSNA

Reedel otsustas Kõrgessaare vallavolikogu taotleda munitsipaalomandisse piirivalveametile kuulunud Tahkuna kordoni. Kordonisse on koostöös MTÜ Hiiumaa Militaarajaloo Seltsi ja Kaitseliidu Lääne malevaga kavas luua Hiiumaa militaarajaloo keskus.

Ettepaneku taotleda Tahkuna kordon valla omandisse tegi vallale Hiiumaa militaarajaloo selts.

Rajatavasse keskusesse kogutaks säilitamiseks ja näitamiseks militaarajaloolise väärtusega objekte ja esemeid, kordonihoones avataks Hiiumaa militaarajaloo püsiekspositsioon ning selles korraldataks riigikaitselisi propagandaüritusi, rääkis keskuses kavandatavatest tegevustest seltsi juhatuse liige Ain Tähiste.

Hoonetekompleksi haldamiseks asutasid Kõrgessaare vald, MTÜ Hiiumaa Militaarajaloo Selts ja Kaitseliidu Lääne malev MTÜ Hiiumaa Militaarajaloo Keskus.

MTÜ Hiiumaa Militaarajaloo Selts tegeleb saare sõjaajaloo uurimise ja jäädvustamisega. Seltsi tegevusega saab tutvuda veebilehel Militaarne Hiiumaa.

Tahkunas kunagises Nõukogude sõjaväeosas asunud Lääne piirivalvepiirkonna Hiiumaa rajooni Kärdla kordoni piirivalvurid kolisid Kärdlasse tööle tänavu juulis. Vajadus mehitatud Tahkuna kordoni järele kadus seoses uue piirivalve mereseiresüsteemi loomisega.Tagasi